[Cập nhật] Các mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được ký khi hợp đồng hết hạn hay bên thuê và bên cho thuê đã thỏa thuận kết thúc hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Để hiểu rõ hơn về loại biên bản này để có thể soạn thảo một cách nhanh gọn và đúng thủ tục pháp lý, mời các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây.

I.  Các mẫu biên bản thanh lý cho hợp đồng thuê nhà

1. Mẫu biên bản thanh lý cho hợp đồng thuê nhà hết thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

_________, ngày ___ tháng ___ năm ______

BIÊN BẢN THANH LÝ CHO HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

– Căn cứ theo Bộ luật dân sự năm 2015 và Luật nhà ở năm 2014.

Hợp đồng thuê nhà số ___ được ký vào ngày __ tháng __ năm _____

Chúng tôi gồm những bên dưới đây tiến hành thanh lý hợp đồng thuê nhà số _____

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Ông/Bà:______________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________-__

CMND/CCCD/Hộ chiếu:_________________, do _____________ cấp ngày_______

Địa chỉ thường trú:____________________________________________________

BÊN THUÊ (BÊN B)

Ông/Bà:______________________________

Ngày tháng năm sinh: ______________-__

CMND/CCCD/Hộ chiếu:_________________, do _____________ cấp ngày_______

Địa chỉ thường trú:____________________________________________________

Hợp đồng cho thuê giữa Bên A và B được ký vào ngày ____________ về việc cho thuê nhà tại ________________________________ đã hết thời hạn thuê.

Nay chúng tôi đã thỏa thuận thống nhất những điều sau đây trong biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà:

Điều 1: Các bên cùng đồng ý chấm dứt hợp đồng kể từ ______________________

Điều 2: Bên A xác nhận rằng đã nhận lại phần nhà cho Bên B thuê và nhận đầy đủ tiền thuê nhà từ bên B. Mọi vấn đề có liên quan tới hợp đồng thuê hai bên đã giải quyết xong.

Điều 3: Hai bên đã cam kết không tranh chấp hay khiếu nại về sau.

Điều 4: Kể từ lúc hợp đồng thanh lý được ký và Phòng công chứng _____________ chứng nhận thì hợp đồng thuê nhà số ___________ không còn giá trị nữa. Hợp đồng lập thành __ bản, mỗi bản gồm ___ trang, mỗi bên giữ 01 bản và Phòng công chứng __________________ lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng ___________________, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÊN CHO THUÊ NHÀ BÊN THUÊ NHÀ

2. Mẫu biên bản thanh lý cho hợp đồng thuê nhà trước thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

BIÊN BẢN THANH LÝ CHO HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà: _____, đường ______________, phường __________, quận _______)

Chúng tôi ký tên gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A)

Ông/Bà: __________________________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: ________________________

CMND/CCCD: ________________ do ________________ cấp ngày ___________

Địa chỉ thường trú:___________________________________________________

BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)

Công ty: __________________________________________________________

Trụ sở số: __________________________________________________

Giấy chứng nhận ĐKKD: __________________________________________

Do Ông/Bà: __________________________________________

Ngày, tháng, năm sinh: ___________________________

CMND/CCCD: ______________ do ___________________cấp ngày____________

Địa chỉ thường trú: ____________________________________________________

Làm đại diện ủy quyền theo giấy số:_________________________

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà ký trước đó giữa chúng tôi tại Phòng công chứng ________________________, ngày ___ tháng ___ năm _______, chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý cho hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1: Hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê kể từ ___________________

Điều 2: Bên A xác nhận rằng đã nhận lại phần nhà cho Bên B thuê và nhận đầy đủ tiền thuê nhà từ bên B. Mọi vấn đề có liên quan tới hợp đồng thuê hai bên đã giải quyết xong.

Điều 3: Hai bên đã cam kết không tranh chấp hay khiếu nại về sau.

Điều 4: Kể từ lúc hợp đồng thanh lý được ký và Phòng công chứng _____________ chứng nhận thì hợp đồng thuê nhà số ___________ không còn giá trị nữa.

Hợp đồng lập thành __ bản, mỗi bản gồm ___ trang, mỗi bên giữ 01 bản và Phòng công chứng __________________ lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng ___________________, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÊN CHO THUÊ NHÀ BÊN THUÊ NHÀ

II. Một số lưu ý khi soạn thảo biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Trước khi soạn thảo biên bản thanh lý cho hợp đồng thuê nhà, bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

1. Các bên phải thống nhất thanh lý hợp đồng

Đối với trường hợp hợp đồng thuê nhà đã hết hạn mà chủ nhà hay khách hàng không tiếp tục thuê hoặc cho thuê thì có thể tiến hành thanh lý và bàn giao nhà.

Đối với trường hợp nhà xảy ra sự cố cháy nổ, hư hỏng nghiêm trọng không thể khắc phục hay mặt bằng giải tỏa có quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước, nhà được trưng mua, trưng dụng thì phải tiến hành thanh lý hợp đồng.

Đối với trường hợp hợp đồng chưa hết hạn nhưng các bên có lý do riêng và muốn kết thúc hợp đồng thì có thể thực hiện biên bản thanh lý hợp đồng.

Bên cạnh đó, nếu một trong hai bên tham gia đơn phương thanh lý hợp đồng nếu bên còn lại vi phạm thỏa thuận, điều khoản đã quy định trong hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

2. Đơn phương thanh lý hợp đồng

Ngoài ra, một trong hai bên có thể đơn phương thanh lý hợp đồng theo những điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng.

Bên cho thuê có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng nếu:

  • Bên thuê sử dụng sai mục đích đã ghi trong hợp đồng hay không thanh toán tiền nhà trong 3 tháng.
  • Bên thuê tự ý phá dỡ, cải tạo nhà mà không thỏa thuận trong hợp đồng hay bên cho thuê.
  • Bên thuê gây ô nhiễm, ồn ào và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trong khu vực.
  • Bên thuê tự ý cho người khác thuê, mượn mà không được chủ nhà đồng ý.

Bên thuê nhà có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng nếu:

  • Tài sản cho thuê bị hư hỏng không do lỗi bên thuê thế nhưng chủ nhà lại không đồng ý tiến hành sửa chữa làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt và kinh doanh của bên thuê.
  • Giá thuê tăng không có cơ sở và vi phạm với những thỏa thuận trong hợp đồng.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn muốn thực hiện đơn phương kết thúc hợp đồng thì phải báo cho bên còn lại trước 30 ngày và chịu bồi thường theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng hay quy định pháp luật.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Vinaland hy vọng rằng qua những chia sẻ về các mẫu biên bản thanh lý cho hợp đồng thuê nhà sẽ giúp bạn có thêm kiến thức hữu ích trong quá trình tìm hiểu để thanh lý hợp đồng thuê nhà cũng như biết được những lưu ý khi soạn thảo để biên bản thanh lý chuẩn xác nhất.