Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà chính xác nhất 2023

Nếu bạn có một căn nhà đang cho thuê mà hợp đồng thuê nhà đã hết hạn hoặc do một số nguyên nhân khác nhau mà cả hai bên quyết định thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì cần có một mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà để giải quyết các thủ tục pháp lý. Bài viết dưới đây của Vinaland sẽ chia sẻ đến bạn mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2023 để bạn tham khảo.

I. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà chính xác nhất 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………

cấp ngày…….tháng…….năm……………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………..

Trụ sở số:…………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………

cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có phải công chứng, chứng thực?

Theo Điều 122 Luật nhà ở 2014: “ Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.”

Như vậy, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà không cần phải công chứng, chứng thực vì không được pháp luật quy định. Hai bên thuê nhà có thể công chứng, chứng thực biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà nếu muốn và việc này không mang tính bắt buộc.

Nếu hai bên không thực hiện việc công chứng, chứng thực, biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà đó vẫn có giá trị pháp lý bình thường.

Biên bản thanh lý hợp đồng

III. Một số lưu ý cần thiết khi thanh lý hợp đồng thuê nhà

  • Phải ghi thông tin cơ bản của các bên tham gia thanh lý hợp đồng đầy đủ và chính xác
  • Nếu thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì cần ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng
  • Nếu hợp đồng thanh lý có hai bên là cá nhân và doanh nghiệp thì người ký hợp đồng của doanh nghiệp phải là người có thẩm quyền hoặc có giấy ủy quyền ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà
  • Biên bản thanh lý hợp đồng cần đính kèm theo hợp đồng thuê nhà đã hết  hiệu lực.

Biên bản thanh lý hợp đồng

Trên đây là Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất 2022 và những thông tin hữu ích khác về biên bản thanh lý hợp đồng mà Vinaland cung cấp cho bạn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn các vấn đề pháp lý xoay quanh loại hợp đồng này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, hãy liên hệ ngay với Vinaland qua Hotline 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33 hoặc Website vinaland.co để được tư vấn tận tâm.