Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án cập nhật mới nhất 2023

Trong khi dự án đầu tư đang hoạt động, có thể do nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan mà nhà đầu tư có ý định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình. Tuy nhiên, dù chuyển nhượng dự án với hình thức nào thì việc này cần phải đáp ứng đầy đủ một số điều kiện và trình tự thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Trong bài viết dưới đây, Vinaland sẽ hướng dẫn một cách chi tiết về thủ tục chuyển nhượng một phần dự án đầu tư mới nhất 2023.

I. Chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư là như thế nào?

Chuyển nhượng trong dự án đầu tư là việc một nhà đầu tư chuyển một phần hoặc toàn dự án mà mình đang thực hiện sang nhà đầu tư khác bằng hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng trong dự án đầu tư. Theo đó, ban đầu nhà đầu tư sẽ dừng từ từ từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động liên quan đến phần dự án sẽ chuyển nhượng.

II. Điều kiện khi chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư

Theo Luật Đầu tư năm 2020 thì nhà đầu tư muốn chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư khi và chỉ khi đáp ứng đầy đủ 06 điều kiện dưới đây:

– Một là, một phần của dự án đầu tư chuyển nhượng không thuộc diện bị chấm dứt hoạt động.

 • Phần Dự án đầu tư thuộc diện chấm dứt hoạt động là khi nhà đầu tư dừng các hoạt động đầu tư vào dự án trong các trường hợp sau đây:
 • Nhà đầu tư đưa ra quyết định chấm dứt các hoạt động tại dự án đầu tư;
 • Chấm dứt hoạt động trong đầu tư theo các điều kiện được quy định rõ ràng trong hợp đồng hay điều lệ doanh nghiệp;
 • Hết thời hạn tham gia hoạt động tại dự án đầu tư.
 • Cơ quan chính quyền – nơi đăng ký đầu tư ra quyết định chấm dứt hoàn toàn hoặc một phần hoạt động trong dự án đầu tư, tùy theo một số trường hợp cụ thể dưới đây:
 • Các dự án đầu tư thuộc quy định tại khoản 2, 3 Điều 47 theo Luật Đầu tư năm 2022 mà nhà đầu tư không còn năng lực khắc phục trong điều kiện ngừng hoạt động;
 • Địa điểm của dự án không được phép sử dụng và nhà đầu tư không được điều chỉnh địa điểm của dự án đầu tư trong vòng 06 tháng kể từ ngày không được sử dụng địa điểm đầu tư dự án;
 • Dự án đầu tư trong quá trình ngừng hoạt động, trong vòng 12 tháng kể từ ngày dự án ngừng hoạt động và các cơ quan chức năng về đăng ký đầu tư không kết nối được với nhà đầu tư hay đại diện trên pháp lý của nhà đầu tư;
 • Dự án đang đầu tư thuộc diện bị thu hồi đất theo pháp luật do không đưa đất vào trường hợp đất sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng;
 • Đối với các dự án thuộc diện đảm bảo thực hiện trong quá trình dự án mà nhà đầu tư không ký vào quỹ hoặc không có bảo lãnh các nghĩa vụ ký quỹ theo quy định pháp luật;
 • Nhà đầu tư thực hiện các hoạt động đầu tư dự án trên cơ sở tạo ra những giao dịch dân sự giả tạo, không đúng với quy định pháp luật về dân sự;
 • Theo quy định trong bản án, quyết định tại Tòa án và phán quyết của trọng tài.

Chuyển nhượng một phần dự án

– Hai là, khi nhà đầu tư nước ngoài quyết định chuyển nhượng một phần của dự án đầu tư thì cần phải đáp ứng các điều kiện do Luật đầu tư năm 2020 quy định dưới đây:

Các nhà đầu tư ở nước ngoài muốn góp vốn, mua cổ phần hay mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế tại Việt Nam thì phải đáp ứng một quy định cũng như điều kiện dưới đây:

 • Các nhà đầu tư ở nước ngoài muốn tiếp cận thị trường thì phải đáp ứng các điều kiện được quy định chi tiết tại Điều 9 trong Luật Đầu tư 2020;
 • Trong quá trình hoạt động phải bảo đảm an ninh quốc phòng theo quy định tại Luật này;
 • Tuân theo quy định pháp luật về vấn đề đất đai, các điều kiện để nhận quyền sử dụng đất, điều kiện để sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, cũng như sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn ven biển.

– Ba là, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về vấn đề đất đai trong trường hợp nhà đầu tư muốn chuyển nhượng một phần của dự án đầu tư kèm theo chuyển nhượng quyền được sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Bốn là, đáp ứng các điều kiện theo quy định về luật nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với trường hợp nhà đầu tư muốn chuyển nhượng một phần của dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và dự án bất động sản.

– Năm là, đáp ứng các điều kiện theo quy định trong văn bản chấp thuận chủ trương về đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thực hiện theo quy định khác trong pháp luật nếu có liên quan.

– Sáu là, khi thực hiện các bước chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên thì doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý cũng như kê khai rõ việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp trước khi bắt đầu việc điều chỉnh các dự án đầu tư.

Chuyển nhượng một phần dự án

III. Thủ tục khi chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư

Đối với vấn đề chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư thì thủ tục thực hiện được chia thành một số trường hợp cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án được cơ quan chức năng duyệt chủ trương đầu tư

A./ Đối với trường hợp (trừ các dự án đã đưa vào khai thác và vận hành) mà việc chuyển nhượng làm thay đổi nội dung trong chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục chấp thuận điều chỉnh về chủ trương đầu tư, trong đó:

 • Thay đổi mục tiêu được quy định tại các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung các chỉ tiêu thuộc diện phê duyệt chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô sử dụng đất trên 10% hoặc trên 30 ha, chuyển địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng mức đầu tư từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài thời gian thực hiện dự án đầu tư trong khi tổng thời gian đầu tư của dự án đã vượt quá 12 tháng so với kế hoạch ban đầu được quy định trong văn bản chấp thuận;
 • Điều chỉnh thời gian hoạt động dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định và lấy ý kiến ​​trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư;

B./ Đối với dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư mà trong đó việc chuyển nhượng không làm nội dung chấp thuận bị thay đổi thì nhà đầu tư chỉ cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo Quyết định chấp thuận. Theo đó, nhà đầu tư cần nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó cần thay thế văn bản đề nghị điều chỉnh bằng văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư.

C./ Đối với trường hợp dự án được chấp thuận nhưng không thuộc các trường hợp quy định trong khoản 3 của Điều 41 trong Luật Đầu tư thì nhà đầu tư cần nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Chuyển nhượng một phần dự án

2. Đối với trường hợp dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần thực hiện một số thủ tục điều chỉnh trong dự án tương tự như mục 1.C.

3. Đối với trường hợp nhà đầu tư đến từ nước ngoài đảm nhận dự án đầu tư và lập tổ chức kinh tế để làm dự án

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài đảm nhận dự án cần thành lập tổ chức kinh tế tương ứng với từng loại hình tổ chức theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

4. Đối với các dự án còn lại

Việc chuyển nhượng một phần của dự án đầu tư hoặc nhượng quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư khác tiếp nhận dự án thì cần phải thực hiện đúng theo những quy định của pháp luật về vấn đề dân sự, kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp  và những quy định có liên quan khác.

IV. Hồ sơ chuyển nhượng một phần Dự án đầu tư

Để hoàn tất việc chuyển nhượng một phần của Dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm giấy tờ, chứng từ cần thiết sau đây:

 • Văn bản đề nghị về các điều chỉnh trong dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư bắt đầu từ thời điểm triển khai đến lúc chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Bản hợp đồng hay hợp đồng nguyên tắc về vấn đề chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần trong dự án đầu tư;
 • Các tài liệu có liên quan đến vấn đề tư cách pháp lý của nhà đầu tư khi chuyển nhượng và nhận quyền chuyển nhượng như: CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu đối với các nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập đối với các nhà đầu tư là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận đối với nhà đầu tư mới (nếu có);
 • Đới với các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh thì cần chuẩn bị bản hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Đối với nhà đầu tư nhận chuyển nhượng của dự án đầu tư thì cần chuẩn bị thêm một trong những tài liệu sau:báo cáo tình hình tài chính trong 02 năm gần nhất hay báo cáo kiểm toán về vốn chủ sở hữu, giấy cam kết đảm bảo hỗ trợ tài chính đến từ công ty mẹ, giấy cam kết đảm bảo hỗ trợ tài chính từ tổ chức tài chính, giấy cam kết bảo lãnh năng lực tài chính, tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Lưu ý: Đối với các tài liệu được cấp bởi các cơ quan, tổ chức đến từ nước ngoài thì cần phải được hợp pháp hóa tại lãnh sự của nước sở tại.

Chuyển nhượng một phần dự án

Trên đây là những kiến thức về thủ tục chuyển nhượng các dự án đầu tư mà Vinaland chia sẻ đến bạn. Nếu còn thắc mắc nào về quá trình thực hiện thủ tục quý khách hãy hãy truy cập Website: vinaland.co hoặc gọi về Hotline: 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33  để được Vinaland hỗ trợ giải đáp.