Làm sao để biết đất quy hoạch có được mua bán không?

Từ lâu, đã có rất nhiều câu hỏi về vấn đề xoay quanh đất quy hoạch nhưng lại chưa được giải đáp. Bài viết dưới đây Vinaland sẽ cung cấp cho bạn đọc các quy định liên quan để giải đáp được các thắc mắc về vấn đề đất quy hoạch có được mua bán không?

dat quy hoach co duoc mua ban khong

I. Làm sao để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không?

Theo quy định tại Điều 48 Luật đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, theo khoản 1 Điều 6, trong luật bổ sung của Điều 37) toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và công bố công khai. Vì vậy, để biết đất có nằm trong quy hoạch hay không thì người dân có thể tra cứu theo cách sau:

– Kiểm tra kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc cấp xã, nơi có đất liên quan đến kế hoạch sử dụng đất đó.

– Kiểm tra kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện nơi có đất. 

Ngoài ra, người dân cũng có thể hỏi ý kiến của cán bộ địa chính ở khu vực có thửa đất để biết thêm thông tin chi tiết.

II. Đất trong quy hoạch của địa phương có được phép mua bán không?

Theo quy định tại Điều 49 Luật Đất Đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch đất năm 2018), quy hoạch về sử dụng đất được thực hiện như sau:

1. Chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện

Trường hợp cơ quan nhà nước đã công bố kế hoạch sử dụng đất mà vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất được phép tiếp tục sử dụng đất và thực hiện các quyền của người sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.

dat quy hoach co duoc mua ban khong

2. Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất theo kế hoạch. Nhận lại đất và tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng các công trình, nhà ở, trồng cây lâu năm.

Người sử dụng đất có nhu cầu sửa chữa, cải tạo lại công trình, nhà ở thì phải được sự cho phép của cán bộ nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật.

3. Một số lưu ý

Diện tích đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại cấp huyện đã được công bố do thực hiện dự án phải được thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm không có quy định thu hồi hoặc không được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cán bộ nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải:

  • Hủy bỏ, điều chỉnh việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trong quy hoạch đã được công bố. 
  • Công bố việc điều chỉnh và hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng diện tích đất đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

– Sau 3 năm mà cơ quan quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia chưa điều chỉnh, hủy bỏ hoặc đã điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền không xây dựng nhà ở, công trình mới hay trồng cây lâu năm.

– Người sử dụng đất không được cán bộ nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đã được thông báo hay có quyết định thu hồi đất. 

dat quy hoach co duoc mua ban khong

Vì vậy, theo quy định hiện hành, đất quy hoạch có thể bị hạn chế một số quyền, nhưng không hạn chế quyền chuyển nhượng đối với đất quy hoạch. Cho nên, người sử dụng đất vẫn được mua bán đất quy hoạch. 

Tuy nhiên, để không vi phạm pháp luật khi mua bán đất đai thì phải đáp ứng một số điều kiện sau:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ các trường hợp dưới đây:

  • Sau khi chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất có quyền bán đất sau khi có quyết định giao hoặc cho thuê đất.
  • Được thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác được gắn liền với đất.
  • Nếu người thừa kế tài sản là quyền sử dụng đất là người nước ngoài hoặc Việt kiều, Hoa kiều và người không thuộc phạm vi mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp sổ đỏ nhưng được chuyển nhượng theo quy định pháp luật.

– Đất không tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị thu giữ để thuận tiện thi hành án;

– Trong quá trình sử dụng đất.

Trên đây là các quy định pháp luật về vấn đề đất quy hoạch mà Vinaland muốn gửi đến bạn đọc. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào về vấn đề liên quan thì bạn có thể liên hệ qua hotline 0907 138 283 – 0898 136 333 hoặc truy cập vào website vinaland.co để được nhân viên Vinaland hỗ trợ, tư vấn tận tình.