Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai chính xác năm 2023

Đối với người sử dụng đất thì việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất là thủ tục bắt buộc và phải tuân theo những trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi người sử dụng đất muốn chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê quyền sử dụng đất thì phải lập đơn đăng ký biến động đất đai và gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy mẫu đơn đăng ký biến động đất đai bao gồm những gì? Hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Vinaland để tìm hiểu.

I. Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai chính xác năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………;

2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/…… …….;

3. Nội dung biến động về: ………………………………………
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

– …………………………………………………;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

…………………………………………………..;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

– …………………………………………;

…………………………………..………;

………..…………………………………;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

…………………………………………..;

4. Lý do biến động

……………………………………………………

………………………………………………………

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

………………………………………………………

……………………………………………………… .

………………………………………………………

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận đã cấp:

……………………………………………………

……………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng)

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

Ngày …… tháng …… năm ……

Công chức địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.

II. Hướng dẫn viết đơn đăng ký biến động đất đai chi tiết

Khi kê khai đơn đăng ký biến động đất đai, bạn cần chú ý kê khai đầy đủ và chính xác các nội dung có trong biểu mẫu, tránh trường hợp khai thừa, khai thiếu hoặc khai sai sẽ khiến hồ sơ bị trả lại, làm cho thời gian thực hiện thủ tục này bị kéo dài.

Cụ thể, khi viết đơn đăng ký biến động đất đai, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

  • Tại mục kính gửi: Bạn phải điền tên Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất đăng ký;
  • Với mục thông tin người sử dụng đất: Bạn phải kê khai đúng tên và địa chỉ trên giấy chứng nhận đã cấp, nếu có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi rồi nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi. Nếu đăng ký biến động do thay đổi chủ sử dụng đất (khi tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất) thì kê khai tên của chủ mới.
  • Tại mục nội dung biến động: Tùy vào lý do biến động mà bạn ghi nội dung biến động.

Ví dụ: Khi thay đổi về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bạn phải ghi cụ thể nội dung trên giấy chứng nhận trước khi có nhà cũ hoặc chưa có nhà; thông tin khi có nhà mới hoặc có nhà thì phải ghi thông tin về nhà ở như diện tích xây dựng, loại nhà,…

Trường hợp thay đổi về chủ sử dụng đất khi mua bán, tặng cho thì ghi là biến động về chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  • Tại mục lý do biến động: Mẫu đơn này có thể sử dụng trong các trường hợp nêu tại mục 2, do đó bạn căn cứ theo các trường hợp đó để ghi lý do biến động cho phù hợp.

Nếu khách hàng gặp vướng mắc khi kê khai mẫu đơn hoặc không thể tự mình kê khai thì có thể sử dụng các dịch vụ kê khai mẫu đơn hoặc dịch vụ hướng dẫn kê khai mẫu đơn của công ty Luật, để mẫu đơn được kê khai chính xác và không mất nhiều thời gian.

Đơn đăng ký biến động đất đai

III. Dịch vụ kê khai đơn đăng ký biến động đất đai

Dịch vụ kê khai đơn đăng ký biến động đất đai là dịch vụ do một số công ty Luật cung cấp dành cho những khách hàng đang thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai nhưng kê khai không chính xác dẫn đến hồ sơ bị từ chối nhiều lần hoặc không có thời gian kê khai mẫu đơn.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ kê khai mẫu đơn đăng ký biến động đất đai sẽ được công ty Luật hướng dẫn kê khai mẫu đơn chính xác, nhanh chóng, và được tư vấn, hướng dẫn về việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại cơ quan có thẩm quyền.

Khi sử dụng dịch vụ kê khai đơn đăng ký biến động đất đai của công ty Luật, khách hàng phải cung cấp bản chụp hồ sơ để kê khai. Sau đó khách hàng chỉ cần in mẫu đơn, ký tên và mang nộp tại cơ quan có thẩm quyền. Tuỳ công ty mà mức chi phí cho dịch vụ này sẽ dao động từ 100.000 – 200.000 VNĐ.

Đơn đăng ký biến động đất đai

Trên đây là mẫu đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất chi tiết mà Vinaland cung cấp cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với Vinaland qua Hotline 0898 13 63 33 / 0907 13 82 83 hoặc Website https://vinaland.co/ để được giải đáp tận tình.