[Cập nhật] Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mới nhất 2023

Biên nhận tiền đặt cọc có thể nói là giấy tờ pháp lý quan trọng trong việc làm chứng cho hợp đồng giữa bên mua và bán. Tuy nhiên, mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc có nội dung như thế nào là hợp pháp? Hãy cùng Vinaland tìm hiểu kỹ hơn về mẫu giấy biên nhận cũng như những quy định giao nhận tiền cọc trong bài viết dưới đây.

I. Các mẫu giấy biên bản giao nhận tiền đặt cọc

1. Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN CỌC

Hôm nay, ngày__tháng__năm___tại______Chúng tôi bao gồm:

Bên A: Bên nhận tiền cọc

Ông:____________________________CMND/CCCD số:____________

Đăng ký hộ khẩu:_________________________________________

Và vợ:____________________________CMND/CCCD số:_____________

Đăng ký hộ khẩu:_______________________________________

(Sau đây sẽ được gọi là “Bên A”)

Là chủ sở hữu của căn hộ/nhà________tại địa chỉ số:________________________

Bên B: Bên giao tiền cọc

Ông:____________________________CMND/CCCD số:____________

Đăng ký hộ khẩu:_________________________________________

Và vợ:____________________________CMND/CCCD số:_____________

Đăng ký hộ khẩu:_______________________________________

(Sau đây sẽ được gọi là “Bên B”)

Hai bên tiến hành lập biên bản giao – nhận tiền cọc theo thỏa thuận đặt cọc, chuyển nhượng quyền sở hữu của căn hộ/nhà số …./ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên ký kết với nội dung như sau:

 1. Bên A đã nhận đủ tiền đặt cọc do Bên B giao là:____________đồng (_____________________triệu đồng chẵn).
 2. Lý do đặt cọc: Thực hiện đúng theo quy định ở Điều 3 thỏa thuận đặt cọc.
 3. Số tiền đặt cọc sẽ được trừ vào tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định của thỏa thuận đặt cọc.
 4. Biên bản giao nhận tiền cọc lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản để làm chứng cho việc thực hiện thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu của căn hộ/nhà số____ngày___/___/20__

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC BÊN ĐẶT CỌC

    (Ký, ghi rõ họ tên)         (Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:________________________________________

CMND/CCCD:_______________Ngày cấp:_______________Nơi cấp:__________

Địa chỉ:_____________________________________________________

Có bán cho:

Ông (Bà):_________________________________

CMND/CCCD:_______________Ngày cấp:_______________Nơi cấp:__________

Địa chỉ:_____________________________________________________

Tài sản bán là:___________________________________

Số lượng:___________(Bằng chữ:___________________________)

Tổng giá trị thanh toán:_________________(Bằng chữ:_____________________)

Ông (Bà):______________________đã đặt cọc:__________(Bằng chữ:_________)

cho Ông (Bà):________________________để mua_________________________

Ông (Bà):_____________________có trách nhiệm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà):______________________tài sản trên chậm nhất vào ngày________

Ông (Bà):__________________________có trách nhiệm thanh toán tiền còn lại là__________________(Bằng chữ:_____________________________) cho Ông (Bà) _________________________chậm nhất vào ngày____________________

Trong trường hợp Ông (Bà):___________________________không làm thủ tục chuyển nhượng đủ tài sản như thỏa thuận sẽ phải hoàn trả toàn bộ tiền cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà):____________________________số tiền tương đương với tiền cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà):______________________________.không mua tài sản trên hay không thanh toán số tiền còn lại đúng thời gian thỏa thuận sẽ bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

Bên bán bảo đảm số tài sản trên là hợp pháp, không tranh chấp, mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ phát sinh từ__________________sẽ thuộc về người mua.

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên sẽ giữ 01 bản. Hai bên cam kết mua, bán theo đúng thỏa thuận nêu trên, nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Địa danh, ngày___tháng___năm_______

BÊN MUA BÊN BÁN

     (Ký, ghi rõ họ tên)     (Ký, ghi rõ họ tên)

II. Hướng dẫn cách soạn biên nhận tiền đặt cọc

– Đối với phần mở đầu:

 • Phải ghi đầy đủ thông tin như quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên cụ thể của biên bản là giấy biên bản giao nhận tiền đặt cọc.

– Đối với phần nội dung chính:

 • Thông tin của người nhận đặt cọc.
 • Thông tin của người đặt tiền cọc.
 • Thông tin của giá trị tài sản.
 • Trách nhiệm hai bên.
 • Thỏa thuận giữa hai bên.

– Đối với phần cuối biên bản:

 • Ký, ghi rõ họ và tên bên mua.
 • Ký, ghi rõ họ và tên bên bán.

Giấy biên nhận tiền đặt cọc

III. Tư vấn về những quy định giao nhận tiền đặt cọc

Đối với mỗi giao dịch thì việc thể hiện nội dung của quá trình đặt cọc sẽ khác nhau, ví dụ như trong nội dung đặt cọc mua bán hay chuyển nhượng đất đai sẽ không giống với đặt cọc sản xuất hàng hóa, mua bán,… Vì thế mà nếu bạn chưa rõ những quy định về việc giao nhận tiền cọc thì bạn cần tìm hiểu kỹ để không phát sinh vấn đề không đáng có.

Trên đây là tổng hợp những chia sẻ về biên bản tiền đặt cọc, Vinaland hy vọng rằng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức bổ ích cũng như hiểu rõ hơn về quy trình viết biên bản giao nhận tiền đặt cọc hợp pháp.