Ký hiệu các loại đất theo Luật Đất đai năm 1993 chính xác

Trên bản đồ địa chính, nhiều người thấy có những ký hiệu như LUC, LUN, LNC, LUK, ONT, OĐT,… mà không hiểu ý nghĩa của những ký hiệu đó. Thực tế, những ký hiệu trên là mã loại đất. Dựa vào ký hiệu đất đó, cơ quan Nhà nước sẽ xác lập thửa đất đó có mục tiêu sử dụng đất là gì để đề ra phương án quy hoạch phù hợp. Bài viết dưới đây của Vinaland sẽ chia sẻ đến bạn ký hiệu các loại đất theo Luật Đất đai năm 1993.

I. Ký hiệu các loại đất theo Luật Đất đai năm 1993 chính xác

Luật Đất đai năm 1993 được ban hành vào ngày 14/07/1993 và có hiệu lực từ ngày 15/10/1993.

Theo Điều 11 Luật Đất Đai, căn cứ vào mục đích sử dụng chủ yếu, đất được phân thành các loại sau đây:

  • Đất nông nghiệp
  • Đất lâm nghiệp
  • Đất khu dân cư nông thôn
  • Đất đô thị
  • Đất chuyên dùng
  • Đất chưa sử dụng

Tuy nhiên, Luật Đất Đai không quy định về ký hiệu các loại đất. Khi Luật này có hiệu lực thi hành, ký hiệu các loại đất được quy định chi tiết tại Quyết định 499QĐ/ĐC của Tổng cục địa chính, có hiệu lực pháp lý từ ngày 27/7/1995. Cụ thể các ký hiệu như sau:

STT Mục đích sử dụng Ký hiệu
I

1

2

3

4

5

6

7

8

MỤC ĐÍCH NÔNG NGHIỆP

Trồng lúa, lúa màu

Nương rẫy

Trồng cây hàng năm khác

Trồng cói, bàng

Làm vườn

Trồng cây lâu năm

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

Mặt nước nuôi trồng thủy sản

 

Lúa

N.rẫy

ĐRM

Cói

Vườn

LN

Cỏ

Ao, (hồ)

II

1

a

b

c

2

a

b

c

3

MỤC ĐÍCH LÂM NGHIỆP

Khoanh nuôi bảo vệ, phục hồi, làm giàu rừng tự nhiên

Sản xuất

Phòng hộ

Đặc dụng

Trồng rừng

Sản xuất

Phòng hộ

Đặc dụng

Ươm cây giống lâm nghiệp

 

 

R. Tn. S

R. Tn. P

R. Tn. Đ

 

R. T. S

R. T. P

R. T. Đ

Ư. R

III

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MỤC ĐÍCH CHUYÊN DÙNG

Xây dựng cơ bản

Giao thông

Thủy lợi

Di tích lịch sử văn hóa

An ninh quốc phòng

Khai thác khoáng sản

Làm nguyên vật liệu xây dựng

Làm muối

Nghĩa địa

Chuyên dùng khác

XD

GT

TL

DT

AN/ QP

KT/ KS

VL. XD

Muối

CDK

IV MỤC ĐÍCH ĐỂ Ở T
V

1

2

3

4

5

6

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Đất có mặt nước chưa sử dụng

Sông suối

Núi đá không có rừng cây

Đất chưa sử dụng khác

 

Hg/ b

Hg/ đn

MN/ Hg

Sg/ suối

N/đá

Khác

II. Phân loại các nhóm đất cụ thể

Nhìn chung, Nhà nước ta chia đất thành 3 nhóm chính như sau:

  • Đất nông nghiệp
  • Đất phi nông nghiệp
  • Đất chưa được sử dụng

Tuỳ vào mục đích sử dụng mà ba nhóm đất chính như trên sẽ có những loại đất khác nhau và ký hiệu các loại đất theo Luật đất đai năm 1993 cũng khác nhau.

1. Đất nông nghiệp

Từ trước đến nay, nước ta vẫn được biết đến là một nước nông nghiệp nên nhóm đất này chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu đất đai. Đất nông nghiệp được sử dụng chủ yếu cho mục đích xây dựng và phát triển nông nghiệp.

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 1993

2. Đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp được sử dụng vào mục đích giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các cơ quan, cơ sở y tế, trường học, bệnh viện,…

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 1993

3. Đất chưa được sử dụng

Đây là các loại đất chưa được khai thác và đưa vào sử dụng. Các khu đất này có thể nằm ở các vùng chưa phát triển hay các vùng núi cao, khó đưa vào sử dụng.

Ký hiệu các loại đất theo luật đất đai năm 1993

Trên đây là những thông tin chi tiết về ký hiệu các loại đất theo Luật Đất đai năm 1993 mà Vinaland cung cấp cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với Vinaland qua Hotline 0898 13 63 33 – 0907 13 82 83 hoặc Website vinaland.co để được giải đáp tận tình.