Mẫu Đơn Khởi Kiện Tranh Chấp Đất Đai Gửi Tòa Án Mới Nhất 2023

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là tài liệu mà người khởi kiện gửi đến Toà án với mục tiêu đòi lại sự công bằng. Mẫu đơn khởi kiện này chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai và quyền sử dụng đất của người nộp đơn bị xâm phạm. Để đảm bảo rằng đơn khởi kiện này tuân theo quy định của pháp luật và được nộp đúng thẩm quyền giải quyết, VINA Land sẽ cung cấp mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cùng với hướng dẫn về các thủ tục liên quan trong bài viết này để hỗ trợ quý vị.

Cần chuẩn bị giấy tờ gì khi tranh chấp đất đai

Hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai tại Tòa án cần bao gồm các tài liệu sau:

Giấy tờ cần chuẩn bị khi tranh chấp đất đai
Giấy tờ cần chuẩn bị khi tranh chấp đất đai
 • Đơn khởi kiện: Đơn khởi kiện phải được soạn thảo đúng cách và đầy đủ thông tin theo quy định. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng mẫu đơn khởi kiện số 23-DS.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các tài liệu tương tự được quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013.
 • Biên bản hòa giải được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi nộp đơn khởi kiện cung cấp nếu có.
 • Bản sao của chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người khởi kiện.
 • Sổ hộ khẩu (bản sao).
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, người dân khởi kiện vấn đề gì cần có tài liệu, chứng cứ chứng minh yêu cầu khởi kiện đó. Nếu không có Tòa án sẽ từ chối yêu cầu khởi kiện.

Hồ sơ khởi kiện đóng vai trò quan trọng như một cơ sở ban đầu để Tòa án xem xét việc thụ lý và giải quyết vụ việc. Vì vậy, bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ một cách cẩn thận để đảm bảo rằng Tòa án sẽ tiếp nhận đơn khởi kiện và không yêu cầu bạn phải bổ sung hoặc điều chỉnh, điều này có thể kéo dài thời gian giải quyết.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai gửi tòa án

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai theo đúng tiêu chuẩn của pháp luật:

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng chuẩn
Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng chuẩn

Hướng dẫn viết và điền đơn tranh chấp đất đai

Để làm được một đơn tranh chấp đất đai theo đúng tiêu chuẩn và thắng kiện dễ dàng, bạn cần nắm được cách viết và điền đơn như sau:

(1) Ghi địa điểm và ngày tháng năm việc làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm…..).

(2) Ghi tên của Tòa án có thẩm quyền xem xét và giải quyết vụ án. Trong trường hợp là Tòa án nhân dân cấp huyện, cần xác định rõ Tòa án nhân dân huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gì (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A trực thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (hoặc thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương) và địa chỉ của Tòa án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, ghi tên và họ của người khởi kiện. Trường hợp người khởi kiện là người chưa đủ tuổi thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người không thể làm chủ hành vi thì ghi tên và địa chỉ của người đại diện hợp pháp của họ. Nếu người khởi kiện là cơ quan hoặc tổ chức, ghi tên của cơ quan hoặc tổ chức và tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức đó.

Hướng dẫn điền đơn khởi kiện tranh chấp đất
Hướng dẫn điền đơn khởi kiện tranh chấp đất

(4) Ghi địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, cung cấp địa chỉ cư trú đầy đủ. Nếu người khởi kiện là cơ quan hoặc tổ chức, cung cấp địa chỉ trụ sở chính của cơ quan hoặc tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở chính: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi thông tin tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Đưa ra mô tả chi tiết về các vấn đề mà người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

(14) Liệt kê danh sách tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện, bao gồm tên tài liệu và số thứ tự của chúng (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao hợp đồng mua bán nhà đất …).

(15) Cung cấp mọi thông tin mà người khởi kiện cho rằng quan trọng và cần thiết để giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài để chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải ký tên hoặc ghi điểm chỉ của họ. Trong trường hợp người khởi kiện là người chưa đủ tuổi thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc người không thể làm chủ hành vi, người đại diện hợp pháp của họ phải ký tên hoặc ghi điểm chỉ. Nếu người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không thể nhìn rõ, không thể tự ký tên hoặc điểm chỉ, thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ có trách nhiệm làm chứng và ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cơ quan hoặc tổ chức, người đại diện hợp pháp của cơ quan hoặc tổ chức ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ của họ, và đóng dấu của cơ quan hoặc tổ chức. Trong trường hợp cơ quan hoặc tổ chức là doanh nghiệp, họ phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp về việc sử dụng con dấu. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì bắt buộc cần người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 189 theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Lưu ý khi làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Khi làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, có một số điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý để đảm bảo rằng hồ sơ của bạn sẽ được xem xét và giải quyết một cách hiệu quả:

Chú ý khi làm đơn khởi kiện tranh chấp đất
Chú ý khi làm đơn khởi kiện tranh chấp đất
 • Soạn đúng và đầy đủ đơn khởi kiện: Đảm bảo rằng đơn khởi kiện của bạn được viết rõ ràng, có đủ thông tin và tuân theo quy định của pháp luật. Sử dụng mẫu đơn khởi kiện mà pháp luật định rõ nếu có.
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền: Ghi rõ tên và địa chỉ của Tòa án có thẩm quyền xem xét vụ án. Điều này đặc biệt quan trọng khi có nhiều Tòa án trong khu vực.
 • Thông tin cá nhân: Cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin đại diện hợp pháp của bạn một cách chính xác. Điều này đảm bảo rằng Tòa án có thể liên hệ với bạn khi cần thiết.
 • Địa chỉ cư trú: Đưa ra địa chỉ cư trú của bạn tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Điều này giúp xác định thẩm quyền và tạo điều kiện cho việc thông báo và tư vấn trong tương lai.
 • Mô tả vụ án chi tiết: Trình bày một cách rõ ràng và chi tiết về vấn đề tranh chấp đất đai, bao gồm các sự kiện, hợp đồng, giấy tờ liên quan, và lý do bạn đang khởi kiện.
 • Tài liệu kèm theo: Liệt kê tất cả các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện và đánh số thứ tự để dễ dàng xác định.
 • Thông tin bổ sung: Đưa ra bất kỳ thông tin bổ sung nào có thể ảnh hưởng đến vụ án, ngay cả khi nó không được yêu cầu một cách cụ thể.
 • Chữ ký và xác nhận: Đảm bảo có chữ ký hoặc xác nhận từ người khởi kiện hoặc đại diện hợp pháp của họ, cùng với các chứng từ liên quan.

Bài viết trên VINA Land đã hướng dẫn bạn cách làm đơn khởi kiện tranh chấp đất đai cũng như mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Hãy truy cập vào website của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan tới đất đai hơn nhé!

Xem thêm: