Nội dung chi tiết mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai

Trong các cuộc giao dịch bất động sản ta khó có thể tránh khỏi những mâu thuẫn tranh chấp, thường gặp nhất là vấn đề tranh chấp đất đai. Vậy khi xảy ra vấn đề này ta phải làm gì? Cùng Vinaland tìm hiểu mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai qua bài viết dưới đây.

I. Thế nào là tranh chấp đất đai?

mau don yeu cau giai quyet tranh chap dat dai

Hiện nay có nhiều cuộc tranh chấp đất đai xảy ra

Căn cứ vào khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.”

Theo điều luật trên, tranh chấp đất đai nghĩa là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của giữa các bên trong mối quan hệ về đất đai.

Cụ thể, ta có những trường hợp tranh chấp đất đai điển hình sau:

– Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Là tranh chấp giữa các bên trong mối quan hệ đất đai nhằm mục đích xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ sử dụng đất: Là những tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan trong mối quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất.

– Tranh chấp về mục đích sử dụng đất: Là tranh chấp thường xảy ra giữa người sử dụng đất với cơ quan nhà nước do việc sử dụng đất sai với mục đích lúc được giao, cho thuê đất.

Trong những loại tranh chấp đất đai điển hình được nêu trên thì tranh chấp về quyền sử dụng đất là thường gặp nhất hiện nay.

II. Xảy ra tranh chấp đất đai có bắt buộc phải hòa giải không?

mau don yeu cau giai quyet tranh chap dat dai

Không nhất thiết phải tham gia hòa giải khi tranh chấp đất đai

Điều 202 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Hòa giải tranh chấp đất đai

 1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.
 2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.
 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định của Luật Đất Đai thì nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc hòa giải cơ sở giữa các bên tranh chấp. Nếu như không hòa giải thì phải gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã/phường để tiến hành hòa giải. Vì thế theo quy định pháp luật, việc tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc phải được thực hiện.

III. Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

mau don yeu cau giai quyet tranh chap dat dai

Khi tranh chấp đất cần có sự can thiệp từ cơ quan có thẩm quyền liên quan

Điều 203 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

 1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;
 2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:
 3. a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
 4. b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;
 5. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:
 6. a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 7. b) Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 8. Người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Vì vậy bạn có thể căn cứ vào việc tranh chấp đất đai thuộc vào trường hợp nào của quy định nêu trên để xác định thẩm quyền giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai.

IV. Mẫu đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất

mau don yeu cau giai quyet tranh chap dat dai

Giải quyết tranh chấp đất cần có quy trình và mẫu đơn hợp lệ

Vinaland gửi đến bạn tham khảo mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất ngay dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) … 

Họ và tên tôi là: ……………………………… 

Sinh năm: …………………………………… 

CMT số (thẻ căn cước số): ………………… 

Ngày cấp :………… nơi cấp :……………… 

Hộ khẩu thường trú :………………………… 

Nơi ở :………………………………………… 

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của ông (bà): …… Nơi ở: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …… tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số ….  Loại đất ………….hạng đất ………… địa chỉ …………….

Yêu cầu cụ thể:

– Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.

– Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất -…………… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi họ tên)

Giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai thường phức tạp bởi dễ có nhiều tình huống phát sinh. Vinaland thông tin đến bạn những quy định cụ thể cũng như mẫu đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai để bạn có thể nắm rõ hơn.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần được tư vấn chi tiết hơn thì hãy liên hệ đến hotline 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33 hoặc truy cập website vinaland.co để đội ngũ nhân viên của Vinaland có thể hỗ trợ cho bạn một cách tốt nhất.