Mẫu giấy cam kết đất đai không tranh chấp mới nhất

Trong nhiều trường hợp như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất,… cần có giấy xác nhận không có tranh chấp trên thửa đất đó. Theo đó, giấy này là cơ sở để xác định một thửa đất có tính pháp lý rõ ràng, không xảy ra tranh chấp. Dưới đây là mẫu giấy cam kết đất đai không có tranh chấp mà Vinaland chia sẻ đến bạn.

I. Mẫu giấy cam kết không có tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày …….. tháng ……….. năm ……………

GIẤY CAM KẾT

(Về việc không có tranh chấp, khiếu nại về đất đai)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …………………………Do: ………….

Cấp ngày:………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ: ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Đường: ………………………… Phường (xã, thị trấn): …………………………………..

Quận (Huyện): ………………………………………………………………………………..

Diện tích đất: …………………………………………………………………………….. m2

Thuộc lô số: ……………………………………………..; Thửa đất số: …………………..

Thuộc tờ bản đồ số: ………………………………………………………………………….

Thời điểm sử dụng: …………………………………………………………………………..

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………………

Mảnh đất do tôi quản lý và sử dụng hiện không có tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: …………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những nội dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của Uỷ ban nhân dân …………………….

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Ký tên, đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

II. Hướng dẫn trình bày các nội dung trong giấy cam kết không có tranh chấp đất đai

Giấy cam kết phải đầy đủ các mục cần có trong văn bản gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ cũng như tên của đơn được ghi ở chính giữa văn bản.

Đồng thời mẫu giấy cũng phải chứa đầy đủ các thông tin cần thiết về chủ thể có yêu cầu cam kết không tranh chấp đất đai để UBND dễ dàng xác nhận gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú.

Ngoài ra, mẫu đơn cũng cần cung cấp rõ các thông tin về mảnh đất cần xác nhận không có tranh chấp gồm: Địa chỉ, vị trí của mảnh đất; thời hạn sử dụng; mục đích sử dụng. Lưu ý: Những thông tin này phải được ghi theo số liệu trong bản đồ địa chính nơi có đất.

Một mục khác trong giấy cam kết là chủ thể làm đơn phải nêu rõ lý do xin cam kết cho Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Một vài lý do phổ biến như: để chuyển nhượng, tặng cho, xin giấy phép xây dựng,…

Cuối cùng là chữ ký của người yêu cầu cũng như xác nhận của UBND xã/ phường/ thị trấn nơi có đất.

Mẫu giấy cam kết đất đai

III. Thủ tục xin giấy xác nhận đất không có tranh chấp theo quy định hiện hành

Để xin được giấy cam kết không tranh chấp đất đai, bạn cần soạn đơn theo mẫu tham khảo nêu trên rồi nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ tiếp nhận yêu cầu và tiến hành xác nhận lại các thông tin về thửa đất.

Trong trường hợp thửa đất của bạn đang không có tranh chấp, UBND sẽ đóng dấu vào giấy cam kết và gửi về theo địa chỉ bạn đã đã cung cấp.

Mẫu giấy cam kết đất đai

Trên đây là những thông tin mà Vinaland cung cấp về việc xin giấy xác nhận không có tranh chấp đất đai. Hy vọng với những thông tin nêu này bạn đã có thể dễ dàng xin giấy xác nhận không có tranh chấp đất đai để phục vụ cho các hoạt động như chuyển nhượng, tặng cho,…