Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản, ngắn gọn

Hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên thuê với bên cho thuê. Tuy nhiên, điều này có thể gây rủi ro cho bên thuê hoặc bên cho thuê nếu có tranh chấp xảy ra. Do đó, bạn cần hiểu rõ các vấn đề này khi muốn thuê hoặc cho thuê để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cùng với đó, Vinaland sẽ gợi ý cho bạn mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản nhé!

1. Hiệu lực đối với hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay

Theo Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014 quy định về Công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà và thời điểm của hợp đồng có hiệu lực về nhà ở sau đây:

– Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

– Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà không bắt buộc công chứng, chứng thực. Đồng nghĩa với việc hợp đồng thuê nhà bằng giấy viết tay giữa các bên là hoàn toàn có hiệu lực. Và nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015. Quy định:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập
 • Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
 • Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội

Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản

2. Thời điểm có hiệu lực đối với hợp đồng thuê nhà

Tại Điều 122 Luật nhà ở năm 2014, đối với hợp đồng thuê nhà viết tay có công chứng, chứng thực thì khi các bên không có thỏa thuận khác, hợp đồng thuê nhà có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng, chứng thực.

Đối với hợp đồng thuê nhà không có công chứng, chứng thực thì thời điểm hợp đồng có hiệu lực là do các bên thỏa thuận, còn nếu không có thỏa thuận thì thời điểm ký kết hợp đồng là thời điểm có hiệu lực.

3. Hợp đồng thuê nhà có phải lập thành văn bản không?

Tại Điều 121 Luật nhà ở 2014, hợp đồng thuê nhà ở do các bên thỏa thuận và phải lập thành văn bản gồm các nội dung sau:

 • Họ và tên cá nhân, tên của tổ chức, địa chỉ của các bên;
 • Mô tả đặc điểm cụ thể của nhà ở cho thuê;
 • Mục đích sử dụng, thời hạn thuê và chấm dứt hợp đồng thuê;
 • Giá trị thuê, phương thức thanh toán tiền, đặt cọc;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê;
 • Cam kết của các bên;
 • Các thỏa thuận khác;
 • Thời điểm hợp đồng thuê có hiệu lực;
 • Ngày / tháng / năm ký kết hợp đồng;
 • Chữ ký, ghi rõ họ và tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và phải ghi rõ chức vụ của người ký.

Tuy nhiên, căn cứ theo Luật nhà ở 2014 thì hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nhưng tại Điều 129 Bộ luật dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu, trừ trường hợp tại khoản 1 điều này:

“Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó”.

Mẫu hợp đồng thuê nhà viết tay đơn giản

Do đó, hợp đồng thuê nhà vẫn có hiệu lực khi không lập thành văn bản nếu:

 • Chỉ cần 1 hoặc các bên thực hiện ⅔ nghĩa vụ trong thỏa thuận hợp đồng
 • Hiệu lực thuê nhà ở đã được Tòa án công nhận trên cơ sở yêu cầu của 1 bên hoặc các bên.

Cần lưu ý: Kể từ ngày hợp đồng thuê nhà không lập thành văn bản được xác lập thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thuê nhà vô hiệu sẽ là 2 năm. Sau khi hết thời hiệu 2 năm mà không thấy yêu cầu tuyên bố vô hiệu thì hợp đồng có hiệu lực.

Vậy hợp đồng bằng giấy viết tay vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, để tránh rủi ro hoặc tranh chấp xảy ra, bạn nên đi công chứng hoặc chứng thực hợp đồng thuê nhà.

Hy vọng bài viết trên của Vinaland giúp bạn biết được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi thuê hoặc cho thuê nhà ở. Chúc bạn có được nhiều kiến thức bổ ích cũng như kinh nghiệm để áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.