Chi tiết mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay

Khi tham gia ký kết hợp đồng thuê nhà các bên cần phải lập thêm phụ lục hợp đồng để đảm bảo lợi ích. Các trường hợp cần lập bản phụ lục hợp đồng như: Một trong hai bên muốn bổ sung hay chỉnh sửa nội dung, điều khoản trên hợp đồng. Vậy mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ được lập ra sao? Hãy cùng Vinaland theo dõi chi tiết về mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà sau đây.

mau phu luc hop dong thue nha

I. Khái niệm phụ lục hợp đồng thuê nhà

Theo Điều 403, Bộ luật dân sự 2015 quy định trong hợp đồng có thể có thêm phụ lục đính kèm để quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng. Phụ lục hợp đồng sẽ có hiệu lực như hợp đồng và nội dung trong phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung như trong hợp đồng.

Vậy có thể hiểu phụ lục hợp đồng thuê nhà là phụ lục được đính kèm để quy định chi tiết một số điều khoản hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung có trong hợp đồng thuê nhà và có giá trị tương đương như hợp đồng.

Các nội dung trong phụ lục hợp đồng sẽ phải trùng khớp, không được trái với các nội dung đã có trong hợp đồng, các điều khoản nếu trái với hợp đồng ban đầu sẽ không được chấp thuận ngoại trừ, trường hợp các bên chấp thuận phụ lục trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được thay đổi.

II. Các lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

mau phu luc hop dong thue nha

Khi chuẩn bị hợp đồng thuê nhà, bạn cần lưu ý một số điều

– Về hình thức: Vì phụ lục là một phần không thể tách rời của hợp đồng nên khi hợp đồng được thành lập văn bản, phải đăng ký, có công chứng,… thì phụ lục hợp đồng cũng phải có những quy định tương tự như vậy (Điều 403, Bộ luật dân sự 2015).

– Về nội dung: Khi xác lập phụ lục hợp đồng, phải theo sát vào những nội dung có trong hợp đồng ban đầu do nội dung cũng như hiệu lực của phụ lục phụ thuộc vào hợp đồng. Nội dung trong phụ lục phải trùng khớp với hợp đồng, không vi phạm những điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.

Các đối tượng tham gia ký kết hợp đồng phải đảm bảo có đủ năng lực hành vi dân sự, tham gia theo nguyên tắc tự nguyện, không ép buộc,…

III. Hướng dẫn mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

mau phu luc hop dong thue nha

Hợp đồng thuê nhà giúp đảm bảo quyền lợi đôi bên

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà sẽ có các thông tin cơ bản như bên mua và bên cho thuê nhà, quy định chi tiết về một số điều khoản, sửa đổi hoặc bổ sung thêm các nội dung liên quan đến hợp đồng thuê nhà,…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    …….., ngày… tháng… năm…..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày …./…/…..

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………..

Đại diện: Ông……………………………………..

Chức vụ: …………………..

Địa chỉ …………………………………………………………..

Điện thoại …………………..Fax: …………………..

Mã số thuế ……………………………………….

Số tài khoản……………………………………….

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………..

Đại diện: Ông……………………………………..

Chức vụ: …………………..

Địa chỉ ……………………………………………………………

Điện thoại …………………..Fax: …………………..

Mã số thuế ……………………………………….

Số tài khoản……………………………………….

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số……. về ..đối với hợp đồng đã ký số …, ngày…tháng….năm……Cụ thể như sau:

  1. ………………………………………………

2……………………………………………….

3……………………………………………….

4……………………………………………….

  1. Điều khoản chung :

5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số

5.2   PL HĐ được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…và có giá trị kể từ ngày ký…..

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI  DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung chúng tôi cung cấp đến bạn về chi tiết mẫu phụ lục thuê nhà. Hy vọng bài viết sẽ có thông tin bổ ích mà bạn tìm kiếm. Để được tư vấn cụ thể hơn bạn có thể liên hệ Vinaland thông qua hotline 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33 hoặc website vinaland.com để được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình.