Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất 2022

Nhằm tránh gặp phải các rủi ro khi mua nhà đất như đất bị thế chấp, thuộc quy hoạch,… bạn nên tìm hiểu kỹ về thửa đất trước khi giao dịch. Để nắm được các thông tin chính xác, bạn có thể nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai tới các cơ quan có thẩm quyền. Ở bài viết sau đây, Vinaland sẽ cung cấp tới bạn mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai và hướng dẫn cách viết phiếu chi tiết, mời bạn cùng tham khảo.

I. Mẫu 01/PYC: Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BN, ngày 02 tháng 5 năm 2019

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……..Giờ…….phút, ngày……/……/…..…Quyển số ……, Số thứ tự……………..,

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

  Kính gửi: Văn phòng đăng ký đất đai ……………………………………………..

 1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:…………………………………………….

Đại diện là ông (bà):………………………………………………………………………………………..

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………….

Cấp ngày: ……/……../……………….; Quốc tịch:………………………

 1. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
 2. Số điện thoại:……………………;fax:……………………….;Email:………………………………
 3. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số………………., địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

(đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

☐ Thửa đất

☐ Người sử dụng đất

☐ Quyền sử dụng đất

☐ Tài sản gắn liền với đất

☐ Tình trạng pháp lý

☐ Lịch sử biến động

☐ Quy hoạch sử dụng đất

☐ Trích lục bản đồ

☐ Trích sao GCNQSDĐ

☐ Giao dịch đảm bảo

☐ Hạn chế về quyền

☐ Giá đất

Tất cả thông tin trên

 1. Mục đích sử dụng dữ liệu:

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: 01 bộ
☒ Bản sao giấy chụp lại

☐ Gửi EMS theo địa chỉ

☒ Nhận tại nơi cung cấp

☐ Fax

☐ Lưu trữ điện tử USB, CD

☐ Email

 1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 

 

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

II. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, trình tự và thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được quy định cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp phiếu yêu cầu

Người dân nộp phiếu yêu cầu tới Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND xã theo một trong các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp
 • Gửi qua fax, công văn, bưu điện
 • Gửi qua thư điện tử, cổng thông tin đất đai.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, xử lý yêu cầu

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (nếu có) cho cá nhân tổ chức. Nếu yêu cầu bị từ chối, cơ quan cần nêu rõ lý do cho người nộp phiếu biết.

Sau khi cá nhân, tổ chức đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiến hành cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

Bước 3: Trả kết quả

Nếu cơ quan có thẩm quyền nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì kết quả sẽ được trả cùng ngày, nếu sau 15 giờ, kết quả sẽ được cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo.

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

III. Hướng dẫn cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

1. Thông tin người yêu cầu cung cấp thông tin đất đai

 • Cá nhân: Họ và tên, số CMTND/CCCD/Hộ chiếu, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp và quốc tịch
 • Tổ chức: Tên tổ chức, thông tin người đại diện.

2. Danh mục và các nội dung dữ liệu cần cung cấp

 • Thông tin thửa đất cần cung cấp dữ liệu: Số thửa, địa chỉ cụ thể
 • Nội dung thông tin cần cung cấp: Tùy vào mục đích của người yêu cầu

Lưu ý: Ô dữ liệu thửa đất bao gồm các thông tin cụ thể sau :

 • Dữ liệu thửa đất: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.
 • Dữ liệu người sử dụng đất: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

3. Mục đích sử dụng dữ liệu

Người yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai cần ghi rõ mục đích sử dụng các thông tin đó như: nhận chuyển nhượng, thế chấp,…

Bài viết vừa rồi của VinaLand đã vừa cung cấp tới bạn mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai và hướng dẫn cách viết phiếu cụ thể. Hy vọng các thông tin trên sẽ hữu ích khi bạn có nhu cầu thực hiện thủ tục yêu cầu này.