Sổ Tạm Trú Là Gì – Tổng Hợp Từ A-Z Về Sổ Tạm Trú

Sổ tạm trú là giấy tờ xác định địa chỉ tạm trú của công dân giúp các cán bộ nhà nước dễ quản lý dân cư hơn. Đây là giấy tờ cần thiết tại nhiều cơ quan, công ty khi muốn làm thủ tục hành chính. Nhằm giúp bạn hiểu rõ sổ tạm trú là gì, VINA Land sẽ tổng hợp từ A – Z về loại sổ này cho bạn.

Giới thiệu tổng quan về sổ tạm trú

Theo Điều 30 của Luật cư trú năm 2013, Nhà nước quy định đăng ký tạm trú vô cùng cụ thể và rõ ràng. Đăng ký tạm trú là việc công dân thực hiện đăng ký địa chỉ tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là những cơ quan có khả năng làm thủ tục đăng ký tạm trú cũng như cấp sổ tạm trú cho họ. Công cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của đơn vị xác nhận tạm trú. Công an xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành cấp sổ tạm trú cho công dân đã nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ trong khoảng 3 ngày làm việc.

Những điều cần biết về sổ tạm trú
Những điều cần biết về sổ tạm trú

Sổ tạm trú được cấp cho cá nhân hay hộ gia đình đã được xác định đăng ký tạm trú. Sổ tạm trú không thời hạn sẽ chỉ xác định địa chỉ tạm trú của công dân mà không xác định thời hạn.

Nó được xem là giấy tờ xác định địa phương cá nhân cư trú trong khoảng thời gian nhất định. Đồng thời cũng sẽ được xác nhận bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc cư trú của người dân rồi cấp cho họ.

Khi làm sổ tạm trú, cá nhân phải xin xác nhận tạm vắng tại khu vực đăng ký hộ khẩu thường trú. Dựa vào đó, cơ quan chức năng có thẩm thẩm quyền sẽ có thể tiến hành xác nhận và cấp sổ tạm trú cho họ một cách dễ dàng.

Điều kiện cần thiết để đăng ký sổ tạm trú

Theo Điều 27 luật cư trú hiện hành đã quy định “Điều kiện đăng ký tạm trú” như sau:

Điều kiện cần thiết để đăng ký sổ tạm trú
Điều kiện cần thiết để đăng ký sổ tạm trú
 • Công dân di chuyển tới địa chỉ hợp pháp nằm ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã (nơi đã đăng ký thường trú) để sinh sống, lao động, học tập,… Thời hạn có thể là từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
 • Thời hạn tạm trú tối đa trong vòng 02 năm và có thể gia hạn nhiều lần.
 • Công dân không được phép đăng ký tạm trú mới ở địa chỉ được quy định tại Điều 23 của Luật này.

Thủ tục đăng ký sổ tạm trú gồm những gì?

Thủ tục đăng ký sổ tạm trú được pháp luật Việt Nam quy định tương đối đơn giản. Cụ thể:

Công dân sẽ nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú tại khu vực dự kiến tạm trú. Cơ quan đăng ký cư trú tiếp nhận hồ sơ của công dân sẽ tiến hành kiểm tra rồi cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công dân sẽ được các cán bộ hỗ trợ bổ sung hồ sơ.

Những giấy tờ cơ bản phải có trong hồ sơ đăng ký tạm trú:

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú: Công dân chưa thành đăng ký tạm trú thì phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha mẹ hay người giám hộ. Trường hợp đã được đồng ý bằng văn bản có thể được loại trừ.
 • Giấy tờ hay tài liệu chứng minh được chỗ ở hợp pháp.
Thủ tục đăng ký sổ tạm trú gồm những gì?
Thủ tục đăng ký sổ tạm trú gồm những gì?

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ có thẩm định. Sau đó sẽ cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới cùng với thời hạn tạm trú của công dân lên Cơ sở dữ liệu về cư trú. Người đăng ký sẽ được thông báo cập nhật thông tin đăng ký tạm trú đã được tiến hành. Trường hợp từ chối đăng ký sẽ được cơ quan sẽ trả lời bằng văn bản có lý do nêu rõ ràng.

Trong 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn làm sổ, công dân phải gia hạn tạm trú bằng một số thủ tục khác. Hồ sơ gia hạn tạm trú được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 28 của Luật cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú thẩm định hồ sơ xong thì sẽ có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú mới của người đăng ký. Họ sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú. Sau đó tiến hành thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú. Trong trường hợp cơ quan đăng ký cư trú từ chối đăng ký thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Quy trình đăng ký tạm trú đơn giản và nhanh chóng

Việc đăng ký sổ tạm trú hiện đang rất phổ biến hiện nay. Trình tự đăng ký tạm trú cho công dân được tiến hành theo trình tự các bước cơ bản như sau:

Quy trình đăng ký tạm trú đơn giản và nhanh chóng
Quy trình đăng ký tạm trú đơn giản và nhanh chóng
 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú cơ bản theo quy định pháp luật.

Hồ sơ tiến để đăng ký tạm trú thường gồm có các giấy tờ sau:

 • Bản khai nhân khẩu mẫu HK01;
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu và nhân khẩu mẫu HK02;
 • Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp công dân được chủ hộ có sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú).

Trường hợp mượn, thuê, ở nhờ hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải được sự đồng ý đăng ký tạm trú của người cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ. Điều này được thể hiện tại phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong phiếu này phải có chữ ký, ghi rõ họ tên hay thời gian (ngày, tháng, năm).

Công dân xuất trình căn cước công dân/chứng minh nhân dân cùng các giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an xã, phường hay thị trấn ở nơi đăng ký thường trú.

Để đăng ký tạm trú phải có những giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo Điều 6 của Nghị định 31/2014/NĐ-CP như sau:

 • Giấy tờ chỉ rõ, chứng minh chỗ ở hợp pháp.
 • Giấy tờ chứng minh việc cho mượn, cho ở nhờ hay cho thuê chỗ ở hợp pháp
Công dân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú cơ bản theo quy định pháp luật
Công dân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú cơ bản theo quy định pháp luật
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tạm trú theo quy định

Công dân đến nộp hồ sơ tại cơ quan Công an xã, phường hay thị trấn nơi đang tạm trú. Cán bộ có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Sau đó đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ viết giấy biên nhận cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, nhưng thiếu một vài thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đầy đủ hay chưa đúng thì cán bộ sẽ hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cán bộ sẽ không tiếp nhận hồ sơ. Sau đó sẽ trả lời bằng văn bản cho công dân với lý do rõ ràng.
Cán bộ công an có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký tạm trú của công dân
Cán bộ công an có thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký tạm trú của công dân
 • Bước 3: Nhận kết quả đăng ký tạm trú
  • Nếu đã được giải quyết đăng ký tạm trú, công dân sẽ nộp lệ phí rồi nhận Sổ tạm trú.
  • Nếu không được giải quyết đăng ký tạm trú, công dân nhận lại hồ sơ từ cán bộ. Sau đó tiến hành kiểm tra lại tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ rồi nhận văn bản về việc không giải quyết đăng ký tạm trú. Cuối cùng là ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.

Làm sổ tạm trú mất bao nhiêu thời gian?

Trong bối cảnh nền kinh tế đang dần suy thoái như hiện nay, người dân đòi hỏi phải di chuyển đến rất nhiều khu vực khác để sinh sống và tìm việc. Do đó, sổ tạm trú trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết.

Trong thời hạn tối đa 2 – 3 ngày làm việc tính từ ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công dân sẽ nhận kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký tạm trú tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí làm sổ tạm trú hiện nay

Bộ Tài chính đã quy định về việc đóng lệ phí làm sổ tạm trú. Tuy nhiên, mức lệ phí sẽ thuộc vào sự quyết định của Hội đồng nhân dân các tỉnh thành trực thuộc trung ương.

Chi phí làm sổ tạm trú hiện nay
Chi phí làm sổ tạm trú hiện nay

Tại Hà Nội, thủ tục đăng ký tạm trú được tiến hành với mức lệ phí như sau:

 • Trường hợp cán bộ không cấp sổ tạm trú: 15.000 đồng /lần
 • Trường hợp cán bộ cấp sổ tạm trú: 20.000 đồng/lần
 • Đối với huyện hay thị xã, mức lệ phí sẽ áp dụng bằng một nửa so với các quận. Mức lệ phí tại các khu vực này sẽ tùy theo từng trường hợp. Nếu không cấp sổ đỏ thì sẽ là 8.000 đồng/lần. Với trường hợp cấp sổ đỏ thì mức lệ phí sẽ là 10.000 đồng/lượt.

Tại TP Hồ Chí Minh, mức lệ phí làm thủ tục đăng ký tạm trú như sau:

 • Trường hợp cán bộ không cấp sổ: 10.000 đồng/lượt (áp dụng cho các quận), 5.000 đồng/lượt (áp dụng với các huyện, thị xã)
 • Trường hợp cán bộ cấp sổ: 15.000 đồng (áp dụng cho các quận), 8.000 đồng áp dụng các huyện, thị xã)

Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký làm sổ tạm trú

Sổ đăng ký tạm trú được coi là cuốn sổ quyền lực. Nó giúp công dân có hộ khẩu thường trú tại nơi khác với quyền lợi như công dân địa phương. Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký làm sổ tạm trú mà bạn cần nắm được như sau:

Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký làm sổ tạm trú
Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký làm sổ tạm trú
 • Để tránh xảy ra sai sót trong quá trình đăng ký, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đăng ký sổ tạm trú. Hãy chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cùng hồ sơ cần thiết. Thêm vào đó là có thể hỏi trực tiếp người có kinh nghiệm hay người có thẩm quyền nếu chưa nắm rõ trình tự đăng ký.
 • Các thông tin khi kê khai hải chính xác 100 %. Cụ thể bao gồm: tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh, hoàn cảnh gia đình, nơi sống, nơi làm việc hiện tại,…
 • Không nên chậm trễ trong quá trình đăng ký tạm vắng hay tạm trú. Để tránh việc bị phạt hành chính, hãy thực hiện đúng và đủ theo quy định của pháp luật.

Lời kết 

Trên đây là toàn bộ những thông tin mà VINA Land chia sẻ về sổ tạm trú là gì cùng những thông tin liên quan. Hy vọng bạn có thể cảm thấy những chia sẻ của VINA Land là hữu ích.

Xem thêm: