Số trắng và thủ tục, quy trình đổi từ sổ trắng sang sổ hồng

Sổ trắng là khái niệm quen thuộc với những ai thường giao dịch bất động sản. Đây là cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi thực hiện vay tiền tín chấp, trả góp, đăng ký chuyển nhượng hoặc tặng cho. Dưới đây, Vinaland sẽ cùng bạn tìm hiểu về sổ trắng và thủ tục, quy trình đổi từ sổ trắng sang sổ hồng.

I. Sổ trắng là gì?

Sổ trắng là giấy tờ minh chứng cho quyền sở hữu đất được Nhà nước công nhận từ trước. Một số loại sổ trắng như Giấy được cấp trước 30-4-1975 có Văn tự đoạn mại bất động sản và Bằng khoán điền thổ; Giấy được cấp sau 30-4-1975 có giấy phép mua bán nhà, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận (hoặc quyết định) của UBND cấp huyện công nhận về quyền sở hữu nhà ở…

Sau thời điểm này, những giấy trắng vẫn còn giữ nguyên giá trị pháp lý về nhà đất. Diện tích đất sử dụng được viết trong giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà được xem là giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất tạm thời và đã được CQNN có thẩm quyền cấp hay có tên trong sổ đăng ký ruộng đất và sổ địa chính.

Sổ trắng được cấp dựa trên quy định tại Nghị định 02 – CP vào ngày 04/01/1979 về việc ban hành các điều lệ thống nhất quản lý nhà cửa tại thành phố, thị xã, thị trấn và Pháp lệnh nhà ở vào năm 26/03/1911 của Nhà nước. Theo đó, diện tích đất được cấp theo hồ sơ và các giấy tờ liên quan của người dùng đất được UBND xã/ phường, huyện/thị xã xác nhận và ghi trong giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở là ghi nhận hiện trạng sử dụng đất thực tế ở thời điểm cấp GCN.

Sổ trắng

II. Khi nào cần chuyển từ sổ trắng sang sổ hồng

Theo khoản 2, điều 97 luật đất đai 2013 quy định:

Theo quy định tại khoản 2 điều 97 trong Luật Đất đai năm 2013, sổ trắng được cấp trước ngày 10/12/2009 vẫn còn nguyên giá trị pháp lý và không phải đổi sang sổ hồng. Tuy nhiên, trong trường hợp người sử dụng đất muốn đổi từ sổ trắng sang sổ hồng thì có thể làm thủ tục cấp đổi.

III. Thủ tục để đổi từ sổ trắng từ sổ hồng

Hồ sơ để chuyển đổi sổ bao gồm:

  • 2 đơn đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất bản chính
  • 1 bản chính và 1 bản chụp của giấy tờ về tạo lập nhà ở, đất ở dựa trên quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của ỦBND thành phố.
  • 2 bản chính của bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở được tổ chức có tư cách pháp nhân về đo vẽ nhà-đất lập dựa theo quy định tại Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố (có niêm yết kèm theo).

Sổ trắng

IV. Quy trình thực hiện chuyển từ sổ trắng sang sổ hồng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bạn nộp hồ sơ ở chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của UBND huyện hoặc văn phòng đăng ký đất đai của Sở tài nguyên môi trường.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

  • Kiểm tra hồ sơ và xác nhận vào đơn đề nghị về nguyên nhân cấp đổi GCN.
  • Lập hồ sơ để trình cho cơ quan có thẩm quyền.
  • Cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu về đất đai.

Bước 3: Nhận kết quả

  • Người nộp hồ sơ đến nhận kết quả chuyển đổi theo giấy báo hẹn.

Sổ trắng

Trên đây là những thông tin về sổ trắng và thủ tục, quy trình đổi từ sổ trắng sang sổ hồng. Vinaland hy vọng rằng bài viết này đã giải đáp được những thắc mắc của bạn về vấn đề này.