Thủ tục, quy trình và văn bản khai nhận di sản thừa kế

Khai nhận di sản tài thừa kế là một thủ tục quan trọng cần thực hiện để kế thừa tài sản từ người thân đã mất. Mặc dù việc khai nhận không quá phức tạp nhưng để nhận được tài sản nhanh chóng, bạn cần phải thực hiện đúng và đầy đủ theo quy trình đã được pháp luật quy định. Vậy nên, trong bài viết này, Vinaland sẽ giúp bạn giải đáp những thủ tục, quy trình và văn bản khai nhận di sản thừa kế chính xác nhất.

1. Khai nhận di sản thừa kế là gì?

Khai nhận di sản thừa kế là một thủ tục mà người được hưởng thừa kế cần thực hiện nhằm xác nhận quyền tài sản với di sản của người đã khuất để lại.

Kể từ thời điểm mở thừa kế, người được hưởng cần thực hiện khai nhận di sản thừa kế để thực hiện chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ người đã chết sang người thừa kế. Cụ thể như sau:

Trường hợp áp dụng thủ tục khai nhận di sản thừa kế

Căn cứ theo Điều 58 khoản 1 Luật Công chứng 2014, việc thực hiện thủ tục khai nhận di sản được áp dụng đối với trường hợp sau “Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.”

Trường hợp áp dụng thủ tục thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Căn cứ theo khoản 1 Điều 57 Luật Công chứng 2014, thủ tục thỏa thuận phân chia di sản được áp dụng trong trường hợp sau “Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản”.

Văn bản khai nhận di sản thừa kế

2. Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại Văn phòng công chứng ……………… chúng tôi gồm:

 1. Ông (bà) ………………………… sinh năm …………….

CMND/hộ chiếu số: …………. Do ……………….. cấp ngày …………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………

 1. Ông (bà) …………………………. sinh năm …………

CMND/hộ chiếu số: …………. Do ……………….. cấp ngày ………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………

 1. Ông (bà)…………………..…………. sinh năm ………….………………

CMND/hộ chiếu số: …………. Do ……………….. cấp ngày ………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………

Bằng mẫu khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi xin được khai đúng sự thật rằng:

 1. Ông (bà) ………………….. và vợ (chồng) ………………….. là đồng sở hữu của:

Nhà ở:

– Tổng diện tích : ………………………………….

– Kết cấu nhà : …………………………………

– Số tầng : ………………………………….

Đất ở:

– Diện tích đất sử dụng chung: …………………

 1. Ông (bà)……………………. đã chết ngày ………………. theo bản sao “Giấy chứng tử” số …. , quyển số …. do UBND phường …………. cấp ngày ……………

Khi chết ông (bà)……………………… không để lại di chúc, không để lại một nghĩa vụ tài sản nào mà những người thừa kế phải thực hiện.

 1. Bố đẻ và mẹ đẻ của ông (bà) ……………………… đều đã chết trước ông (bà) …………………..

Ông (bà) không có bố, mẹ nuôi.

 1. Bà (ông) …………………… là vợ (chồng) của ông (bà) ………………….. đã chết ngày …………….. theo “Giấy chứng tử” số ……, quyển số ………… do UBND phường …………………………. cấp ngày ……………

Khi chết bà (ông) …………… không để lại di chúc, không để lại một nghĩa vụ tài sản nào mà những người thừa kế phải thực hiện.

 1. Bố và mẹ đẻ của bà (ông)……………………. đều đã chết trước bà (ông) ……….

Bà (ông) ………………….. không có bố, mẹ nuôi.

 1. Ông……………………… và bà …………………… là vợ chồng duy nhất của nhau.
 2. Ông (bà) ………………… và bà (ông) ………………. chỉ có … người con đẻ là: ……………………….,

……………………….,

………………………..

Ngoài … người con trên ông (bà)……………… và bà (ông) …………………. không có người con đẻ, con nuôi nào khác.

 1. Không người nào trong số chúng tôi không được quyền hưởng di sản thừa kế của ông (bà) ………………. và bà (ông) ………………… theo quy định của Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015.
 2. Trước khi lập mẫu khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi không có ai làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế.
 3. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì di sản của ông (bà) ……………….. và bà (ông) ……………………. là:………………………..

Và những người được hưởng di sản đó gồm:

……………………..………

………………….…………

…….………………………

 1. Chúng tôi xin cam đoan những điều chúng tôi khai trong Văn bản này là hoàn toàn đúng sự thật. Chúng tôi không khai thiếu thừa kế, không giấu thừa kế. Nếu sai hoặc sau này còn có ai khác khiếu nại và chứng minh được họ là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản được nêu tại điểm 01 hoặc là người thừa kế hợp pháp của ông (bà)………………….. và bà (ông) …………… thì chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin đem tài sản của mình ra để đảm bảo cho lời khai này.
 2. Nay, bằng văn bản này chúng tôi đồng ý nhận di sản thừa kế của ông (bà) ……………………. và bà (ông) …………………….. để lại là toàn bộ tài sản được nêu tại điểm 01 trên đây.
 3. Sau khi đọc lại nguyên văn văn bản khai nhận di sản thừa kế này, chúng tôi công nhận đã hiểu rõ, chấp nhận hoàn toàn nội dung của văn bản và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký văn bản khai nhận di sản thừa kế này. Chúng tôi ký tên, điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây làm bằng chứng.

NHỮNG NGƯỜI KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn chi tiết quy trình khai nhận di sản thừa kế

3.1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

Trước khi thực hiện công chứng Văn bản khai nhận di sản thừa kế, người yêu cầu công chứng phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các loại giấy tờ sau:

– Phiếu yêu cầu công chứng;

– Bản sao di chúc nếu thừa kế theo di chúc. Trong trường hợp chia thừa kế theo pháp luật thì cần có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng;

– Giấy chứng tử hoặc giấy tờ có thể chứng minh người để lại di sản đã chết; giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người để lại di sản,…

– Dự thảo Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có);

– Các giấy tờ nhân thân của người khai nhận di sản: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú,…

– Các giấy tờ liên quan tới tài sản được thừa hưởng: giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, giấy phép đăng ký xe,… Các giấy tờ khác về tình trạng tài sản chung/riêng như bản án ly hôn, thỏa thuận tài sản chung/riêng, văn bản tặng cho tài sản,…

van-ban-khai-nhan-di-san-thua-ke

3.2. Trình tự các bước công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu công chứng chuẩn bị một bộ hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ nêu trên. Với những giấy tờ yêu cầu bản sao cần phải được công chứng và mang theo bản chính để đối chiếu.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ công chứng 

Sau khi công chứng viên tiếp nhập đầy đủ hồ sơ từ người yêu cầu công chứng sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, công chứng viên sẽ tiếp nhận hồ sơ, thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, công chứng viên sẽ hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung thêm các giấy tờ còn thiếu.
 • Nếu hồ sơ không có cơ sở để giải quyết, công chứng viên giải thích lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tổ chức hành nghề công chứng sẽ tiến hành niêm yết công khai hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản.

Trong trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thì sẽ thực hiện niêm yết tại nơi tạm trú cuối cùng của người đó. Thời gian niêm yết tối đa đối với văn bản khai nhận di sản thừa kế là 15 ngày.

Bước 4: Ký văn bản khai nhận di sản thừa kế

Sau khi hồ sơ được niêm yết mà không có bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào thì tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ:

 • Nếu đã có dự thảo Văn bản khai nhận: Công chứng viên tiến hành kiểm tra các nội dung trong văn bản để đảm bảo không có điều khoản trong văn bản khai nhận vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội,…
 • Nếu chưa có dự thảo Văn bản khai nhận: Công chứng viên sẽ tiến hành soạn thảo Văn bản khai nhận theo đề nghị của người khai nhận di sản. Sau khi soạn thảo xong, người nhận thừa kế được đọc lại nội dung và quy định trong Văn bản khai nhận. Nếu người nhận thừa kế đồng ý với những điều khoản quy định trong hợp đồng, Công chứng viên sẽ hướng dẫn ký vào Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Bước 5: Ký xác nhận Lời chứng và trả kết quả

Người nhận thừa kế xuất trình văn bản chính xác các giấy tờ đã nêu ở trên cho Công chứng viên để đối chiếu trước khi ký xác nhận vào Lời chứng và từng trang của Văn bản khai nhận thừa kế.

Sau khi ký xong sẽ tiến hành thu phí và trả lại bản chính Văn bản khai nhận cho người nhận thừa kế.

van-ban-khai-nhan-di-san-thua-ke

4. Dịch vụ tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế của Vinaland

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn trong việc chuẩn bị hồ sơ khai nhận di sản thừa kế thì có thể tham khảo dịch vụ tư vấn kê khai di sản của Vinaland. Khi đến với Vinaland, khách hàng sẽ được tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan tới kê khai di sản thừa kế, cụ thể như sau:

 • Tư vấn chi tiết về luật thừa kế liên quan tới quyền thừa kế và chia tài sản không phụ thuộc di chúc.
 • Tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng.
 • Tư vấn thực hiên thủ tục kê khai di sản có yếu tố nước ngoài.
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế, hàng thừa kế theo pháp luật, theo di chúc.

Vinaland cam kết mọi trình tự, thủ tục kê khai di sản thừa kế đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính hiệu lực của văn bản khai nhận di sản thừa kế. Từ đó đảm bảo thuận tiện nhất cho khách hàng khi tiến hành xác lập quyền sở hữu đối với di san thừa kế về sau của khách hàng.

Trên đây là chi tiết về những thủ tục và quy trình khai nhận di sản thừa kế theo quy định mới nhất. Đây là thủ tục quan trọng mà bất kỳ người dân nào cũng cần nắm rõ để tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Nếu bạn cần biết thêm về thủ tục khai nhận di sản thừa kế, hãy liên hệ tới Vinaland theo số hotline 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33 hoặc đến trực tiếp công ty theo địa chỉ  69E, Đường Trương Vĩnh Nguyên, P. Thường Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ để nhận được giải đáp chi tiết nhất.