Tham khảo cách xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng chính xác nhất

Theo một số quan niệm của người Việt cổ thì việc chọn hướng nhà sẽ được dựa theo tuổi của người chồng. Tuy nhiên việc lựa chọn ngày này còn phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác. Vậy nên xem hướng nhà theo tuổi vợ hay tuổi chồng? Mời bạn hãy cùng Vinaland theo dõi bài viết xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng ngay sau đây để giải đáp thắc mắc trên.

xem huong nha hop tuoi vo chong

Gia chủ có thể dựa vào mệnh của bản thân và phương hướng như hình trên để xác định hướng nhà nào sẽ hợp tuổi. 

I. Nên xem hướng nhà dựa theo tuổi chồng hay vợ?

Người xưa thường quan niệm rằng hướng nhà nên dựa theo tuổi của người trụ cột và gánh vác gia đình là người chồng. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, quan niệm này không hoàn toàn đúng. Thay vào đó, việc chọn lựa hướng nhà còn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau bởi có thể trong nhiều gia đình, phụ nữ mới là người trụ cột và quyết định mọi việc trong nhà.

II. Cách tra cung mệnh theo tuổi

Việc đầu tiên cần làm khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng là xác định cung mệnh của gia chủ. Bạn có thể tra cứu trên lá số tử vi hoặc tham khảo bảng năm sinh dưới đây để thấy được cung mệnh của mình:

 • Những người thuộc cung Càn thường sinh vào các năm: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994 và 2003.
 • Những người thuộc cung Khôn thường sinh vào các năm: 1932, 1935, 1941,1950, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980 và 1986.
 • Những người thuộc cung Cấn thường sinh vào các năm: 1938, 1947, 1956, 1965,1974,1983, 1992, 2001 và 2010.
 • Những người thuộc cung Đoài thường sinh vào các năm: 1939, 1948, 1957,1975,1984, 1993, 2002 và 2011.
 • Những người thuộc cung Chấn thường sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988 và 1997.
 • Những người thuộc cung Tốn thường sinh vào các năm: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987 và 1996.
 • Những người thuộc cung Khảm thường sinh vào các năm: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990 và 1999.
 • Những người thuộc cung Ly thường sinh vào các năm: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991 và 2000.

xem huong nha hop tuoi vo chong

Hướng nhà hợp tuổi gia chủ sẽ giúp đem lại nhiều may mắn, tài lộc cũng như nhiều ý nghĩa phong thủy tốt lành khác.

III. Cách xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng chính xác nhất

1. Nhóm người thuộc quẻ Càn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Càn Trạch:

 • Nam giới sinh vào những năm sau đây: 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1985, 1994, 2003 và 2012.
 • Nữ giới sinh vào những năm sau đây: 1937, 1946, 1955, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 và 2018.

Nếu gia chủ thuộc quẻ này thì cần lưu ý một số điểm sau:

 • Nhà hướng Chính Nam sẽ là tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ là ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ là diên niên
 • Nhà hướng Chính Bắc sẽ là lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ là phú quý
 • Nhà hướng Đông Nam sẽ là họa hại
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ là diên niên
 • Nhà hướng Tây Bắc sẽ là phục vị

2. Nhóm người thuộc quẻ Đoài Trạch

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Đoài Trạch:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1939, 1948, 1957, 1966,1975,1984, 1993, 2002 và 2011
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1038, 1947, 1956,1974, 1983, 1992, 2001 và 2010

Nếu gia chủ thuộc quẻ trên thì cần chú ý xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:

 • Nhà hướng Chính Nam là ngũ quỷ
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ là tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Tây là phục vị
 • Nhà hướng Chính Bắc là lục sát
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ phát huy vinh quang của tổ tiên
 • Nhà hướng Đông Nam là lục sát
 • Nhà hướng Đông Bắc: gia đạo sẽ hưng vượng và phát đạt
 • Nhà hướng Tây Bắc sẽ phát huy vinh quang của tổ tiên

3. Những người thuộc quẻ Khôn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Khôn Trạch:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1932, 1935, 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1995, 1998, 2004, 2007 và 2013
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 và 2014

Nếu gia chủ thuộc quẻ trên cần chú ý khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng như sau:

 • Nhà hướng Chính Nam là lục sát
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ là hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ có thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Bắc thường sẽ tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Tây Nam là phục vị
 • Nhà hướng Đông Nam là ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ có thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Bắc vợ chồng sẽ hòa hợp

xem huong nha hop tuoi vo chong

Gia chủ cần xem xét, lựa chọn hướng nhà thật cẩn thận để tránh mang lại những điều không may mắn.

 4. Nhóm người thuộc quẻ Cấn Trạch

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Khôn Trạch:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 và 2010.
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1936, 1945, 1948, 1954, 1957, 1966, 1972, 1981,1990, 1993, 1999, 2002, 2008 và 2011.

Nếu gia chủ thuộc quẻ Cấn Trạch thì cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam sẽ là hoạ hại
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ là lục sát
 • Nhà hướng Chính Tây con cháu sẽ hưng vượng
 • Nhà hướng Chính Bắc sẽ là ngũ quỷ
 • Nhà hướng Tây Nam nhà giàu có
 • Nhà hướng Đông Nam sẽ là tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ phục vị
 • Nhà hướng Tây Bắc nhà giàu có

5. Nhóm người thuộc quẻ Trạch Chấn

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Trạch Chấn:

 • Nam giới được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006 và 2015.
 • Nữ giới thường được sinh vào các năm: 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988,1997, 2006 và 2015.

Nếu gia chủ thuộc quẻ Trạch Chấn khi xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam sự nghiệp sẽ thăng tiến
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ phục vị
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Chính Bắc sự nghiệp sẽ thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ họa hại
 • Nhà hướng Đông Nam sẽ thăng quan, đông con cháu
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ lục sát
 • Nhà hướng Tây Bắc sẽ ngũ quỷ

6. Nhóm người thuộc quẻ Trạch Ly

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Trạch Ly:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 và 2018.
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1931, 1940, 1949, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000,2009 và 2018.

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì khi xem hướng nhà cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam sẽ phục vị
 • Nhà hướng Chính Đông con sẽ hiền tài
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ ngũ quỷ
 •  Nhà hướng Chính Bắc thường tích tụ hiền tài
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ lục sát
 • Nhà hướng Đông Nam con sẽ hiền tài
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ hoạ hại

xem huong nha hop tuoi vo chong

Việc lựa chọn đúng hướng nhà hợp tuổi gia chủ sẽ giúp mang đến những ý nghĩa phong thủy tốt lành.

7. Nhóm người thuộc quẻ Trạch Khảm

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Trạch Khảm:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 và 2017.
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 và 2013.

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì khi xem hướng nhà cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam sẽ làm ăn phát đạt
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ đông con cháu
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ họa hại
 • Nhà hướng Chính Bắc sự nghiệp sẽ thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Đông Nam sẽ đông con cháu
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ ngũ Quỷ
 • Nhà hướng Tây Bắc sẽ lục sát

8. Nhóm người thuộc quẻ Trạch Tốn

Những người sinh năm dưới đây thường thuộc quẻ Trạch Tốn:

 • Nam giới sinh vào những năm như: 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 và 2014.
 • Nữ giới sinh vào những năm như: 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1989, 1998, 2007 và 2016.

Nếu gia chủ thuộc quẻ này, thì khi xem hướng nhà cần chú ý:

 • Nhà hướng Chính Nam thường sẽ giàu sang
 • Nhà hướng Chính Đông sẽ phát văn chương
 • Nhà hướng Chính Tây sẽ lục sát
 • Nhà hướng Chính Bắc sự nghiệp sẽ thăng tiến
 • Nhà hướng Tây Nam sẽ ngũ quỷ
 • Nhà hướng Đông Nam sẽ phục vị
 • Nhà hướng Đông Bắc sẽ tuyệt mệnh
 • Nhà hướng Tây Bắc sẽ hoạ hại

Bài viết trên Vinaland đã chia sẻ chi tiết cách xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng. Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đọc có thể lựa chọn được hướng nhà phù hợp nhất để mang lại những ý nghĩa tốt lành về mặt phong thủy. Nếu cần ký gửi nhà đất vui lòng liên hệ 0907 13 82 83 – 0898 13 63 33 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng, tận tình nhất.